C.d. walki Senator Lidii Staroń z lichwą, realna pomoc ludziom pokrzywdzonym…

2016-06-16

PKProkuratura będzie pomagała pokrzywdzonym lichwą…

Senator Lidia Staroń skutecznie wystąpiła do Prokuratora Generalnego, o to, aby oprócz wszczęcia postępowań karnych i podjęcia uprzednio umorzonych Prokuratura w całym kraju, w postępowaniach cywilnych - pomagała także pokrzywdzonym lichwą w odzyskaniu zagrabionego majątku.

Oto stanowisko Prokuratury Krajowej:

"W związku z interwencją Senator RP - Lidii Staroń dotyczącą spraw związanych z wyłudzaniem korzyści majątkowych w drodze zawierania notarialnych umów lichwiarskich pożyczek w zamian za przeniesienie własności nieruchomości, których wartość rażąco przewyższa kwotę udzielanej pożyczki, Prokuratura Krajowa poleciła rozważanie z urzędu podejmowanie przez prokuratorów działań z zakresu postępowania cywilnego, w szczególności gdy prokurator pozyskał wiedzę o zainicjowaniu tego rodzaju postępowania.

Ze względu na wyjątkowo poważne konsekwencje, jakie niesie przestępcze wyłudzanie korzyści majątkowych dla pokrzywdzonych, a także na społeczną wagę postępowań w tych sprawach oraz stopień ich skomplikowania pod względem faktycznym i prawnym, Zastępca Prokuratora Generalnego Robert Hernand zwrócił się do Prokuratorów Regionalnych o bieżące zainteresowanie się sprawami dotyczącymi zawierania lichwiarskich umów pożyczek w zamian za przeniesienie własności nieruchomości, w tym każdorazowe analizowanie przesłanek do podjęcia przez prokuratora pozakarnych działań w sprawach, o których organy prokuratury zostały poinformowane.”

(http://pk.gov.pl/…/zastepca-prokuratora-generalnego-o-notar…)