Praca w Sejmie

W Sejmie VII kadencji Pani Poseł Lidia Staroń pracowała w komisjach:

  • Sprawiedliwości i Praw Człowieka;
  • Ustawodawczej.

Jest wiceprzewodniczącą Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów z zakresu prawa spółdzielczego. Jest członkiem Rady ds. Pokrzywdzonych Przestępstwem przy Ministrze Sprawiedliwości.

W trakcie kadencji Pani Poseł wielokrotnie podejmowała sprawy związane z przestrzeganiem praw obywateli. Zgłosiła ok. 150 interpelacji, zapytań i wypowiedzi, podnosząc problemy obywateli w dochodzeniu prawa, wadliwych zapisów ustawowych w zakresie m.in.: edukacji, służby zdrowia, infrastruktury, budownictwa, wymiaru sprawiedliwości i gospodarki.

Teksty interpelacji są dostępne na stronie www.sejm.qov.pl (publikacja następuje z ok. miesięcznym opóźnieniem)

 


 

W Sejmie VI kadencji Pani Poseł Lidia Staroń pracowała w komisjach:

  • Sprawiedliwości i Praw Człowieka; Gospodarki;
  • Jest przewodniczącą Parlamentarnej Grupy do spraw spółdzielczości