Wzory pism

Zamieszczamy wzory pism do pobrania:

1. Wniosek o przywrócenie własnościowego prawa do lokalu - Pobierz w formacie Word

2. Wniosek o przywrócenie lokatorskiego prawa do lokalu - Pobierz w formacie Word

3. Wniosek o członkostwo - Pobierz w formacie Word