Bank nie może czerpać korzyści, gdy działał bezprawnie (!), a konsumenci mogą dochodzić roszczeń od banków.

2023-02-17

FhECFNZNg4vVpqY3Rzecznik generalny TSUE Anthony Michael Collins wydał opinię, że po uznaniu umowy kredytu hipotecznego za nieważną ze względu na nieuczciwe warunki, konsumenci mogą dochodzić od banków roszczeń wykraczających poza zwrot świadczeń pieniężnych. Banki nie mają natomiast tego prawa w stosunku do konsumenta, w szczególności do wynagrodzenia za korzystanie przez niego z kredytu.

Opinia Rzecznika pozwala domyślać się jaki będzie wyrok, który zapadnie za kilka miesięcy, ale już teraz wpłynie ona na przebieg tych sporów…

 

 

Rzecznik wskazał, że bank nie może dochodzić od konsumenta roszczeń wykraczających poza zwrot przekazanego mu kredytu i zapłatę odsetek za opóźnienie od chwili wezwania do zapłaty. Bank nie może czerpać korzyści z sytuacji powstałej na skutek własnego bezprawnego działania. Banki zobowiązane są prowadzić swoje sprawy przestrzegając przepisów.

Jeśli TSUE podzieli stanowisko Rzecznika to frankowicze nie będą musieli już obawiać się konsekwencji doprowadzenia do nieważności swej umowy kredytu, a nowe pozwy banków o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału już nie powinny się pojawiać.

Ważne:  przyznanie bankowi wynagrodzenia za korzystanie z kapitału naruszałoby zasadę, że nikt nie może, czerpać korzyści z własnego nieuczciwego działania, oraz że nie jest niczym nowym, że przedsiębiorca, który prowadzi działalność niezgodnie z prawem, traci zysk, którego się spodziewał.

Ważne: konsumentowi przysługują odsetki za opóźnienie od daty wezwania banku od zwrotu świadczeń.