Wygraliśmy! Sąd oddalił absurdalny pozew Spółdzielni!

2019-03-22

20190227 121530aDzięki zmianie niekonstytucyjnych przepisów przez Senator Lidię Staroń w końcu otrzymali prawo do mieszkania i mogli stać się, już formalnie, właścicielami. Ale…

Pan Zdzisław z rodziną mieszkają w spółdzielczym lokalu od 1991 r.  Zapłacili spółdzielni za budowę mieszkania. Dwadzieścia lat temu z powodu dramatów życiowych związanych z utratą pracy i ciężką chorobą mieli problemy z regulowaniem opłat. Zostali wykluczeni z członkostwa i stracili prawo do mieszkania… Oddali wszystko. Nie odzyskali jednak prawa do lokalu…

Nie było bowiem przepisów, dzięki którym mogliby odzyskać utracone prawo. O te przepisy, jak lwica, walczyła senator Lidia Staroń. Po długiej batalii, najpierw w Trybunale Konstytucyjnym, a potem w parlamencie - wygrała!  Wywalczyła zmianę prawa, która zakończyła tragedie wielu osób. Dzięki temu Pan Zdzisław z żoną w końcu odzyskali prawo do swojego mieszkania i mogli wtedy stać się już formalnie właścicielami. Złożyli więc w spółdzielni wniosek o odrębną własność, a w odpowiedzi… spółdzielnia zażądała od nich… ok. 300 tys. zł. To był szok! To prawie rynkowa wartość mieszkania. Ciężko im było uwierzyć w to co przeczytali, bowiem już dawno zapłacili spółdzielni za swoje mieszkanie! Całość! Senator przygotowała więc dla Pana Zdzisława odpowiedź na bezpodstawne żądania spółdzielni. W kolejnym piśmie spółdzielnia chciała już „tylko” nieco ponad… 60 tys. zł!!! Pan Zdzisław ponownie pojechał do biura senatorskiego, czego  efektem było złożenie przez niego w siedzibie spółdzielni kolejnego pisma. Tym razem zarząd spółdzielni zmienił żądanie – kwota była już mniejsza… 15 tys. zł, ale… z odsetkami. Natomiast zamiast odpowiedzi małżeństwo spółdzielców otrzymało od razu… pozew do sądu! Zarząd spółdzielni zażądał natychmiastowej spłaty i chciał, by wszystko odbywało się na jego warunkach… Z odpowiedzią przygotowaną w biurze senatorskim pan Zdzisław poszedł tym razem do sądu… Wygraliśmy! Sąd oddalił absurdalny pozew spółdzielni potwierdzając, że małżeństwo ma prawo do własności swojego mieszkania! Przekształcenie prawa spółdzielczego na własność (odrębną własność) jest prawem spółdzielcy, a  warunki muszą być zgodne z przepisami i  nie mogą być pretekstem do bezprawnego żądania pieniędzy! Mało tego: spółdzielca może to zrobić w dowolnym czasie –  to on decyduje o terminie przekształcenia!

 

Wzory m. in. pism i odpowiedzi do spółdzielni przy problemach z przywróceniem prawa i uzyskaniem członkostwa, można znaleźć na stronie internetowej www.lidiastaron.pl (w zakładce – wzory pism).