Więcej czasu na skargę nadzwyczajną!

2021-02-17

druk 328 s. 1druk 328 s. 2druk 328 s. 3druk 328 s. 4druk 328 s. 517 lutego br. Pani Senator Lidia Staroń złożyła w Senacie projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym wydłużający termin na wnoszenie skargi nadzwyczajnej z trzech do pięciu lat. Projekt podpisali Senatorowie wszystkich (!) klubów i kół Senatu, tym samym projekt został poparty przez wszystkie (!) siły polityczne jak też senatorów niezależnych!

 

 

 „Skarga nadzwyczajna jest „ostatnią deską ratunku dla podsądnych, którzy czują się skrzywdzeni niesprawiedliwymi wyrokami”. Jest szansą też dla osób pokrzywdzonych przez wymiar sprawiedliwości. Niejednokrotnie pomyłka sędziego była przyczyną życiowego dramatu np. utraty dachu nad głową czy życiowego dorobku. Często nie było już żadnego trybu, aby wyeliminować błędne, rażąco niesprawiedliwe czy sprzeczne z prawem wyroki. Skarga nadzwyczajna dało ludziom nadzieję na sprawiedliwość…”

Obecnie ustawa przewiduje 3-letni termin do wniesienia skargi nadzwyczajnej od prawomocnych orzeczeń, które uprawomocniły się po wejściu w życie konstytucji z 1997 roku.  Termin ten upływa 3 kwietnia br. Senatorowie chcą, aby termin ten był przedłużony o dwa lata. Uzasadnia to sytuacja pandemii jak też tysiące (ponad 7,5 tys.) podań obywateli o skargę nadzwyczajną czekających do rozpatrzenia zarówno w Prokuraturze Krajowej jak też u Rzecznika Praw Obywatelskich.

Projekt jest pozytywnie zaopiniowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości i przez Sąd Najwyższy. Nowelizacja jest także już po pracach komisyjnych…