Teraz kolej na Prokuraturę...?

2019-10-03

switzerland 2623878 960 2Dzisiaj Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał długo wyczekiwany wyrok w sprawie frankowiczów, korzystny dla osób, które zaciągały zobowiązania we frankach.

TSUE uznał, że sąd może unieważnić całą umowę kredytową, jeśli znajdują się w niej nieuczciwe klauzule. Kluczowy jest tu interes kredytobiorcy - jeśli ten zgodzi się na unieważnienie całej umowy sądy nie powinny stawać tu na przeszkodzie.

Trybunał Sprawiedliwości zakwestionował zawartą przez skarżących umowę, w której bank nakazywał stosować kurs waluty szwajcarskiej zapisany w tworzonej przez bank tabeli. Uznał zatem za niegodziwą praktykę, polegającą na tym, że jedna strona umowy (bank) określa bez uzgodnienia z drugą istotne warunki umowy. Od kursu franka (który określał jednostronnie bank) zależała wysokość rat kredytowych. Wyrok ten otwiera drogę do dochodzenia praw wielu osobom, które zawierały z bankami umowy zawierające podobne zapisy, w tym także na drodze karnej. Osoby, które zawarły tego typu umowy zostały bowiem doprowadzone do niekorzystnego rozporządzenia swoim mieniem, a zatem może tu chodzić o czyn o znamionach oszustwa.