Spółdzielco – masz prawo! Senator Lidia Staroń radzi (część 2)

2019-02-08
20190208 124551Nie możesz uzyskać informacji ze spółdzielni?

Problem nr 2.

Masz prawo wiedzieć, jak spółdzielnia zarządza Twoim mieniem!
Ile kosztowało docieplenie Twojego bloku?
Ile spółdzielnia zarabia na wynajmie lokali użytkowych?
Ile kosztują usługi firm zewnętrznych np. firmy sprzątającej lub kancelarii prawnej, która jest na usługach spółdzielni, a nie do dyspozycji spółdzielców?
Za jaką cenę spółdzielnia sprzedała daną nieruchomość?
Ile kosztowały samochody służbowe prezesa, członków zarządu lub innych pracowników spółdzielni?

Senator Lidia Staroń: Spółdzielco, przejrzystość i transparentność w działalności spółdzielni to podstawa. Zwłaszcza, jeśli chodzi o finanse. Dlatego nie bój się pytać, w jaki sposób spółdzielnia wydaje Twoje pieniądze. Zgodnie z art. 8(1) ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 845 ze zm.) masz wgląd do faktur i umów zawieranych przez Spółdzielnię z osobami trzecimi. Możesz dowiedzieć się, ile kosztowało docieplenie i sprawdzić, czy jest to cena rynkowa a nie np. 2 razy wyższa niż w sąsiednim budynku wspólnoty. Masz prawo wiedzieć, za ile została sprzedana atrakcyjna nieruchomość spółdzielni bądź ile kosztował samochód prezesa.

 

UMOWY Z OSOBAMI TRZECIMI – przykładowe wnioski:
Na podstawie art. 8(1) ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 845 ze zm.) proszę o umożliwienie mi wglądu (celem wykonania fotokopii) do / dostarczenie mi kserokopii
umowy najmu lokalu .....................................
umowy zbycia lokalu…………………………
umowy z wykonawcą inwestycji polegającej na……………………….
umowy z firmą sprzątającą budynki zarządzane przez spółdzielnię.

 

Odpowiedzialność karna

Jeśli dostajesz odmowę lub w ogóle nie otrzymujesz odpowiedzi na złożony wniosek, możesz zawiadomić Policję lub Prokuraturę o wykroczeniu, powołując się na art. 27(3) ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 845 ze zm.): kto, będąc członkiem zarządu spółdzielni mieszkaniowej, pełnomocnikiem, albo likwidatorem, wbrew obowiązkowi dopuszcza do tego, że spółdzielnia nie udostępnia członkowi spółdzielni mieszkaniowej odpisów oraz kopii dokumentów, o których mowa w art. 8(1), podlega karze grzywny.

Pamiętaj, że jeśli zażądasz kserokopii dokumentów, Spółdzielnia nie może od Ciebie żądać innych opłat niż te niezbędne na pokrycie kosztów papieru i druku. Opłata za jedną kartkę dokumentu nie powinna więc przekraczać kilkudziesięciu groszy (art. 8(1) ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych).

Cdn...