Skuteczna walka Senator Lidii Staroń z bezprawiem komorniczym... Jest nowa ustawa.

2016-06-13

image 1

Dziś Pani Premier Beata Szydło i Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro przedstawili przepisy nowej ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Na zwołanej przez nich konferencji padły słowa podziękowania dla Senator Lidii Staroń - za wieloletnią walkę o nowe prawo, istotny wkład w tworzenie tych przepisów i skuteczną pomoc osobom pokrzywdzonym przez działania komorników.

Pomocą ludziom pokrzywdzonym m.in. przez bezprawne działania komorników Lidia Staroń zajmuje się od ponad 10 lat... Najpierw jako Poseł, obecnie jako Senator. To za jej sprawą, w naszym województwie, w 2008 r. doszło do skazania pierwszego komornika w Polsce... Komornika, który zlicytował gospodarstwo rolne z domem mieszkalnym, pieczarkarnią, budynkami gospodarczymi i lasem za ułamek ich wartości - jako... nieruchomość niezabudowaną! W tej sprawie prawomocnie skazany został także rzeczoznawca... Potem były setki skutecznych interwencji, a w ślad za nimi zmiana prawa. Pani Poseł Lidii Staroń udało sie wprowadzić miarkowanie opłat, przepisy umożliwiające wydalenie skazanego komornika z zawodu, możliwość skutecznego zawieszania funkcjonariuszy, którzy łamali prawo... Natomiast projekt ustawy złożony przez Panią Poseł w lipcu 2013 r. całościowo regulujący kwestie zmniejszenia opłat, skuteczniejszego nadzoru nad czynnościami komorników, transparentności postępowania egzekucyjnego czy likwidacji działalności gospodarczej KRK - został w Sejmie zablokowany.

W tej kadencji, Pani Lidia Staroń, już jako Senator niezależna, w zespole powołanym przez Ministra Sprawiedliwości pracowała nad nową ustawą o komornikach sądowych i egzekucji. W czerwcu 2016 r. zespół zakończył pracę. Powstał projekt, w którym uwzględniono propozycje korzystnych zmian. Nowe prawo ma ukrócić samowolę komorniczą, wprowadzic transparentność i przejrzystość postępowania egzekucyjnego, a także urealnić nadzór nad tym postępowaniem - z korzyścią zarówno dla wierzyciela, jak i dłużnika. Gdyby zaproponowane przepisy wcześniej weszły w życie, nie doszłoby do odebrania ciągnika rolnikowi spod Mławy ani do innych krzywdzących egzekucji... Nie doszłoby do odbioru rzeczy osobom, które nie mają długów... Z kolei wierzyciele odzyskaliby więcej pieniędzy...

Projekt wkrótce trafi pod obrady Sejmu.