Skazany... ale nie trafi za kratki. Zapadł wyrok w sprawie najsłynniejszego ciągnika w Polsce

2023-05-09
qcKk9kuTURBXy9jMThkZTc2Yi04MWUyLTQxZTctODc2NS1hNGZiODY4MzhiMWUuanBlZ5GTAs0DSM0CL94AAqEwAaExAQPAP Marian Zubrzycki5 maja br. zapadł wyrok karny w głośnej sprawie ciągnika zajętego za długi sąsiada. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi skazał asesora Michała K. na dwa lata więzienia w zawieszeniu na pięć lat. Dodatkowo zasądzono 60 tys. zł grzywny oraz orzeczono zakaz wykonywania zawodu przez 10 lat. Wyrok jest nieprawomocny.
Prokuratura zajęła się sprawą na wniosek Senator Lidii Staroń. Główne zarzuty wobec asesora dotyczyły przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w związku z podejmowanymi czynnościami egzekucyjnymi. Chodzi o zajmowanie pojazdów (samochodów, sprzętu rolniczego) stanowiących własność osób trzecich, niebędących dłużnikami, oraz błyskawiczne zlecanie ich sprzedaży, do tego za cenę znacznie niższą od wartości rynkowej. Był to wręcz proceder, nagminna praktyka podejmowania pozornych czynności, za które naliczano zawyżone opłaty, natomiast sprzęt sprzedawano po cenach mocno zaniżonych. Michałowi K. i jego rodzicom zarzucono także, że działając wspólnie i w porozumieniu udaremnili wykonanie postanowienia prokuratora o zabezpieczeniu majątkowym.
Przypomnijmy historię Pana Radosława. W listopadzie 2014 r. na nieruchomości rolnika z Kulan pojawił się komornik. Zajął i odebrał ciągnik, niezbędne narzędzie pracy. Komornikowi okazano dowód rejestracyjny i fakturę, jednak to go nie powstrzymało! Nie pomogły też wyjaśnienia samego dłużnika. Ciągnik władowano na lawetę i wywieziono! Pan Radosław nigdy nie miał żadnych długów. Próbował działać. Złożył skargę na czynności komornika i powództwo przeciw wierzycielowi, domagając się zabezpieczenia. Miało to zapobiec sprzedaży ciągnika. Niestety komornik sprzedał go, nie czekając na rozpoznanie sprawy przez Sąd. Dopiero w grudniu 2014 r. Sąd Rejonowy w Mławie wydał postanowienie o zabezpieczeniu: zawiesił postępowanie egzekucyjne. Co z tego, jak komornik już sprzedał maszynę… Za bezcen. Cena sprzedaży wyniosła mniej niż połowę rzeczywistej wartości ciągnika!
Radosław Zaremba zawiadomił o bezprawnej egzekucji ówczesną poseł Lidię Staroń. Posłanka skierowała sprawę do Prokuratury. Pomagała rolnikowi także cywilnie.
Pokrzywdzonych przez Kancelarię Komornika Jarosława K. było więcej. Oni również zwrócili się o pomoc do Pani Staroń.
Parlamentarzystka wystąpiła do Ministra Sprawiedliwości o zbadanie spraw prowadzonych przez Kancelarię Komornika Jarosława K., a także o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych. Postępowania zostały wszczęte.
Zwróciła się także do Prokuratora Generalnego o objęcie nadzorem śledztwa prowadzonego najpierw przez Prokuraturę Rejonową w Mławie, a następnie przez Prokuraturę w Płocku przeciwko komornikowi (zarówno w sprawie Pana Zaremby, jak i innych pokrzywdzonych).
W 2015 r., po interwencji Lidii Staroń, komornik zwrócił poszkodowanemu 81 tys. zł. Pan Radosław odkupił użyczony mu wcześniej ciągnik.
W kwietniu 2015 r. na wniosek komisji dyscyplinarnej asesor Michał K. został wydalony z zawodu. Odwołał się. Sąd Okręgowy w Łodzi zmienił decyzję komisji dyscyplinarnej! Zamiast wydalenia z zawodu asesor dostał… karę grzywny w wysokości… 8 tys. zł.!
Po kolejnej interwencji Senator Staroń, Prokuratura Okręgowa w Płocku wytoczyła powództwo cywilne na rzecz Radosława Zaremby (o odszkodowanie i zadośćuczynienie). Natomiast zupełnie nieoczekiwanie Prokuratoria Generalna prawdopodobnie na wniosek Prezesa Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi przystąpiła do sprawy po stronie pozwanej czyli… asesora i komornika! W lipcu 2017 r. Senator Lidia Staroń interweniowała w tej sprawie u Prezesa Rady Ministrów. Skutecznie. Sprawa cywilna zakończyła się w ubiegłym roku. 30 listopada 2022 r. Sąd Apelacyjny w Łodzi podtrzymał zasądzone przez Sąd Okręgowy w Płocku na rzecz Radosława Zaremby zadośćuczynienie za krzywdę w kwocie 20 tys. złotych, co stanowi precedens w tego typu sprawach. Przyznał mu też odszkodowanie w kwocie 17 206,14 zł.
30 czerwca 2017 r. Prokuratura Okręgowa w Płocku skierowała do Sądu Rejonowego w Mławie akt oskarżenia przeciwko asesorowi Michałowi K. oraz siedmiu innym osobom.
Natomiast wątek śledztwa dotyczący Komornika Jarosława K., w tym braku nadzoru nad czynnościami swoich asesorów, został przez Prokuraturę Okręgową w Płocku wyłączony do odrębnego postępowania.
Pod koniec sierpnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Mławie zwrócił się do Sądu Okręgowego w Płocku o przekazanie sprawy asesora i współoskarżonych do innego Sądu. Sąd Okręgowy w Płocku wskazał do prowadzenia sprawy… Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi czyli… sąd, przy którym działał Komornik Jarosław K.! Ten sam, który nadzorował bezprawną egzekucję…
Głośna sprawa „zajęcia ciągnika za długi sąsiada” stanowiła przełom w walce z patologami komorniczymi. Senator Lidia Staroń zainicjowała zmiany w prawie m. in. obowiązek nagrywania czynności komorniczych (w egzekucji), zwiększony nadzór nad komornikami czy zakaz sprzedaży przedmiotu przed wyczerpaniem sądowego trybu odwoławczego.
– Gdyby nie ogromna pomoc Pani Senator, na pewno sprawa zostałaby zamieciona pod dywan, a ja nie miałbym ani ciągnika ani pieniędzy – mówi Radosław Zaremba. Nic jednak nie przywróci mi
utraconego zdrowia i nerwów, dlatego uważam, że wymiar kary jest rażąco niski. Czy to nie jest wręcz zachęta dla innych funkcjonariuszy publicznych do okradania obywateli? – dodaje rozżalony rolnik.
Senator Lidia Staroń: „Ten człowiek jako funkcjonariusz publiczny działał w imieniu państwa, powinien być uosobieniem praworządności, stać na straży sprawiedliwości, a nie dopuszczać się szeregu przestępstw. Oczywiście kara jest zbyt łagodna. Złożyłam wniosek do prokuratora o wniesienie apelacji."