Skarga do Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu

2015-09-18

12034173 1660039464282944 3555487740534710366 oKto milczy, zdaje się zezwalać (qui tacet, consentire videtur)

Wyrokiem z dnia 5 lutego 2015 r. Trybunał Konstytucyjny na wniosek Poseł Lidii Staroń z grupą posłów orzekł, że przepisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych są niezgodne z Konstytucją. TK stwierdził niekonstytucyjność przepisów umożliwiających istnienie tzw. członków "oczekujących" oraz niekonstytucyjność braku prawa członków spółdzielni do jej majątku w tym do środków zgromadzonych na funduszu remontowym (po wyodrębnieniu się wspólnot). Mimo podejmowanych przez Panią Poseł działań (złożenie projektów ustaw; powołanie komisji) w kierunku zmiany przepisów zgodnie ze wskazaniami TK - Sejm nie uchwalił nowego prawa (mimo publicznych obietnic P. Premier).

Materiał dostępny pod tym linkiem

Dlatego Poseł Lidia Staroń pomogła spółdzielcom zaskarżyć przepisy spółdzielczych ustaw - do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

W sporządzonych skargach Posłanka wskazała, że obecne przepisy stanowią pogwałcenie prawa do poszanowania mienia, gwarantowanego Europejską Konwencją Praw Człowieka. Podnosiła, że każdego dnia tysiące ludzi jest krzywdzonych przez obowiązujące prawo, które odbiera im podmiotowość i ich własność, a często także dach nad głową. Te przepisy należało zmienić. I dlatego wniesienie skargi międzynarodowej do Trybunału w Strasburgu okazało się niezbędne.

11838781 1660039704282920 596000962968508718 o12000841 1660039730949584 7013377061857616480 o