Najdroższe ksero w Polsce

2015-03-10

Zrzut ekranu 2015 09 08 o 14.52.1910 marca 2015 r. w Biurze Poselskim Poseł Lidii Staroń, odbyła się konferencja prasowa dotycząca sprawy pana Lecha Krygiera, który zwrócił się do Spółdzielni Mieszkaniowej "Jaroty" o udostępnienie umów ustanowienia odrębnej własności lokali użytkowych zbywanych przez spółdzielnię. Chciał w ten sposób dowiedzieć się, jakie lokale użytkowe sprzedała spółdzielnia, komu i za ile?

Dzięki pomocy uzyskanej od Poseł Lidii Staroń, pan Lech Krygier wygrał sprawę.

Materiał dostępny pod tym linkiem

Wyrokiem Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 24 lutego 2015 r. Sąd oddalił żądanie spółdzielni i kazał jej pokryć w całości koszty procesu. Sąd stwierdził, że za żądane dokumenty spółdzielnia mogła chcieć co najwyżej 1,5 zł. Sąd oddalił żądanie Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”, która domagała się od swojego członka - Lecha Krygiera - zapłaty kwoty 5016,49 zł i odsetek (ponad 500 zł) za przygotowanie i sporządzenie kopii dokumentów.

Więcej na ten temat również w materiale TTV