Kolejne bezprawne działanie komornika powstrzymane!

2015-08-17

Dzięki Poseł Lidii Staroń, Pan Stefan nie straci dachu nad głową. Wystąpienie Pani Poseł do Prokuratora Generalnego i Prezesa Sądu Rejonowego powstrzymało bezprawne działanie komornika, który chciał zlicytować dom Pana Stefana za długi jego syna.

W 2005 r. Pan Stefan przekazał synowi działkę wraz z domem. Po jakimś czasie okazało się, że syn ma dług alimentacyjny. Pan Stefan uregulował za syna całą zaległą kwotę, odsetki, dług wobec Funduszu alimentacyjnego oraz koszty egzekucji komorniczej. Łącznie Pan Stefan spłacił około 8 tys. zł, co zostało udokumentowane dowodem wpłaty. Komornik oświadczył, że sprawa będzie umorzona. Jednak po kilku dniach okazało się, że Komornik nie umorzył postępowania, tylko je zawiesił twierdząc, że dług może powstać ... w przyszłości!

Po spłacie należności między Panem Stefanem a jego synem zaczęły się nieporozumienia. Pan Stefan wystąpił do Sądu o odwołanie darowizny. Sąd zaproponował, by syn darował ojcu otrzymaną wcześniej nieruchomość, co stało się w dniu 29.09.2010 r.

Po jakimś czasie komornik ponownie podjął egzekucję, następnie znów ją zawieszał. W maju 2014 r. dokonał opisu i oszacowania nieruchomości Pana Stefana. Właściciel nie otrzymał przy tym protokołu opisu i oszacowania, dowiedział się o nim dopiero z obwieszczenia o licytacji, wyznaczonej na dzień 8.05.2015 r. Jego nieruchomość wyceniono na 70 tysięcy złotych, mimo, że jest warta dużo więcej… W obwieszczeniu o licytacji Komornik wskazywał jako właściciela nieruchomości syna, choć właścicielem był wówczas już Pan Stefan! Po zarządzeniu licytacji Stefan złożył skargę do Ministra Sprawiedliwości i Rzecznika Praw Obywatelskich, jednak nie przyniosło to żadnego efektu. Złożył także zażalenie do Sądu Rejonowego na zarządzenie o obwieszczeniu licytacji.

Sprawa ruszyła dopiero po poselskiej interwencji. Pani Poseł wystąpiła w tej sprawie do Prokuratora Generalnego i interweniowała u Prezesa Sądu Rejonowego, dzięki czemu egzekucja została umorzona, a hipoteka zdjęta z nieruchomości.

Poniżej pismo przesłane przez Adwokata Adama Gazdę:

podziekowanie Gazda