Interwencja u Wójta Gminy Dywity

2015-08-19

indyki3 W ślad za prośbą o interwencję, Poseł Lidia Staroń wystąpiła do Wójta Gminy Dywity w sprawie planowanej budowy fermy indyków w miejscowości Tuławki.

Do Posłanki zgłosili się mieszkańcy Tuławek i okolic, którzy w obawie o własne zdrowie, jakość życia oraz o środowisko, protestują przeciwko tej inwestycji. Podkreślają, że raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest sporządzony nieprawidłowo, a przede wszystkim nie określa jednoznacznie skutków oddziaływania.

Ich zdaniem, w raporcie – sporządzonym na zlecenie inwestora – bagatelizuje się niekorzystne wpływy m. in. wysoki poziom hałasu, emisję amoniaku, duży pobór wody dla potrzeb fermy powodujący zmniejszenie jej ciśnienia w gospodarstwach domowych i zwiększenie zagrożenia pożarowego. Wskazują również na możliwość skażenia wód podziemnych i brak wskazania sposobu zagospodarowania obornika wytworzonego na fermie.

Mieszkańcy podkreślają, że w świetle zapisów uchwały Nr XXXIX/313/10 Rady Gminy Dywity z dnia 24 maja 2010 r. strategia gminy dla tego obszaru polega przede wszystkim na rozwijaniu funkcji rekreacyjno-osadniczej i turystycznej. Rozbudowa fermy stoi w sprzeczności z tym dokumentem.