Interpelacja w sprawie przywrócenia instytucji rewizji nadzwyczajnej

2015-06-29

11230787 1633380680282156 6455134318116912674 n323 czerwca 2015 r. Poseł Lidia Staroń złożyła kolejną interpelację (odpowiedź na pismo Min. Sprawiedliwości z dnia 17.12.2014 r.) w sprawie potrzeby przywrócenia instytucji rewizji nadzwyczajnej w postępowaniu cywilnym. Zdarzają się bowiem sytuacje, w których prawomocny wyrok narusza elementarne poczucie sprawiedliwości, przy czym nie ma prawnych środków pozwalających podważyć go w trybie nadzwyczajnym (w drodze skargi kasacyjnej, skargi o wznowienie postępowania czy też skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia).

Pani Poseł proponuje, aby prawo do wnoszenia rewizji nadzwyczajnej przysługiwało Rzecznikowi Praw Obywatelskich, Prokuratorowi Generalnemu i Ministrowi Sprawiedliwości.

11238269 1628062390813985 8946648759620735507 n11403359 1628062400813984 8315188706151901673 n