Interpelacja do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

2015-07-13

11230787 1633380680282156 6455134318116912674 nPoseł Lidia Staroń złożyła do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego interpelację w sprawie usunięcia z przestrzeni publicznej „pomników” zbrodniarzy radzieckich.

Interpelacja została oparta na przykładzie Pieniężna, w którym trwa burzliwa batalia o rozebranie pomnika generała Iwana Czerniachowskiego. Mieszkańcy i Radni Pieniężna nie zgadzają, się by pomnik gloryfikujący dowódcę Armii Czerwonej nadal stał w ich mieście. Rada Miejska podjęła uchwałę, w której wyraziła wolę rozebrania „pomnika”. Uchwałę uchylił Wojewoda Warmińsko-Mazurski. W uzasadnieniu wskazał, że decyzja o rozbiórce wymaga konsultacji ze stroną rosyjską, powołując się na „Umowę między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o grobach i miejscach pamięci ofiar wojen i represji”, sporządzoną 22 lutego 1994 roku w Krakowie.

W ocenie Pani Poseł – umowa ta nie powinna mieć zastosowania do „pomników wdzięczności”, niezwiązanych z miejscem spoczynku poległych żołnierzy sowieckich. Poseł Lidia Staroń zaproponowała więc, aby Ministerstwo wykreśliło wzmianki o tego typu „pomnikach” z załącznika do ww. umowy. Jednocześnie zwróciła się do Ministerstwa w zakresie możliwości usunięcia lub przeniesienia „pomników” w inne miejsce – przez właściciela terenu – bez konieczności uzyskania jakiejkolwiek zgody.

Treść interpelacji dostępna tutaj