Interpelacja do Ministra Finansów

2015-03-25

11076175 1587790428174515 8531315914082451896 n20 marca 2015 r. Poseł Lidia Staroń złożyła interpelację do Ministra Finansów w sprawie potrzeby nowelizacji przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w celu objęcia zwolnieniem przedmiotowym od podatku dochodowego przychodów, otrzymanych przez podatników w następstwie wygaśnięcia spółdzielczego prawa do lokalu.

Pani Poseł złożyła interpelację na skutek docierających do Biura Poselskiego sygnałów, dotyczących wysokich obciążeń podatników w podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z wygaśnięciem przysługujących im praw spółdzielczych do lokali typu lokatorskiego i własnościowego.

Na podstawie dokumentów przedstawianych przez wnoszących o interwencję okazuje się, że po wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, bądź też spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu i wypłacie przez spółdzielnię mieszkaniową kwoty odpowiadającej wartości rynkowej lokalu, od kwoty tej naliczany jest podatek dochodowy.