Finał sprawy Andrzeja Września

2015-06-25

Zrzut ekranu 2015 08 28 o 20.27.06Na temat sprawy Pana Andrzeja Września pisaliśmy już wielokrotnie, ale tym razem mamy dobre wieści! W wyniku interwencji Poseł Lidii Staroń, pokrzywdzony przedsiębiorca stał się w końcu właścicielem nieruchomości, którą kupił na sądowej licytacji 8 lat wcześniej!

Przypomnijmy, że Andrzej Wrzesień nabył na licytacji w sądzie nieruchomość za blisko pół miliona złotych. Okazało się, że nie może stać się jej właścicielem (ujawnić się w księdze wieczystej), bo została sprzedana przez dłużnika w trakcie toczącej się egzekucji, już po licytacji, przybiciu i przysądzeniu własności na jego rzecz. Doszło do tego w wyniku zaniedbania komornika i sądu, którzy nie dopilnowali, aby wpis o toczącej się egzekucji znalazł się w księdze wieczystej. Pieniądze wpłacone przez Pana Andrzeja zostały rozdysponowane na spłatę… cudzych długów.

Poseł Lidia Staroń wystąpiła do Ministra Sprawiedliwości z wnioskiem o postępowanie dyscyplinarne wobec komornika oraz z zawiadomieniem do Prokuratora Generalnego w sprawie funkcjonariuszy publicznych, którzy do tej sytuacji doprowadzili. Posłanka interweniowała także u Prezesa Sądu, którego odpowiedź na interwencję i ponowny wniosek do sądu stały się podstawą dokonania wpisu w księdze wieczystej. Andrzej Wrzesień w końcu stał się właścicielem nieruchomości, którą kupił w sądzie i za którą zapłacił 8 lat temu.

Więcej w materiale filmowym Telewizji TTV